APEK

            Start       Produkty      
Program internetowej prezentacji pomiarów
APEK NetPrezenter
 
          Link do programu demo:  Demo NetPrezenter
          Ulotka w formacie *.pdf:  APEK NetPrezenter


NetPrezenter - Pomiary pod kontrolą, niezależnie gdzie jesteś.
Program wykorzystuje sieć internetową do zdalnego sprawdzania systemów pomiarowych i sterujących, zdalny nadzór i monitorowanie.
Program zawiera cztery moduły:
 1. Powiadamianie SMS o przekroczeniu alarmów.
  Przekroczenie nastaw alarmów powoduje wysłanie SMS (lub/i e-mail) na telefon komórkowy klienta. Kontrola dotyczy zarówno poziomu jak i czasu trwania alarmu.
 2. Moduł prezentacji graficznej i tabelarycznej pomiarów.
  Podgląd pomiarów bieżących i archiwalnych przez internet. Gdziekolwiek jesteś i masz dostęp do komputera z internetem, możesz przeglądać pomiary. Program dodatkowo umożliwia zapisywania pomiarów na lokalnym komputerze.
 3. Moduł podglądu ostatnich pomiarów w telefonie komórkowym.
  Gdy dysponujesz telefonem komórkowym z WAP lub Internetem możesz mieć podgląd do bieżących pomiarów. Usługa ta razem z powiadamianiem SMS jest skuteczną metodą podejmowania zdalnych działań w przypadkach alarmowych.
 4. Moduł nadzoru nad prawidłowym monitorowaniem.
  Automatyczny nadzór nad pracą całego systemu monitorowania. W przypadku nieprawidłowości zawiadamiany jest serwis który podejmuje stosowne działania w celu naprawy systemu.
Moduł prezentacji pomiarów udostępnia: wykresy w zakładce chart, tablice w zakładce Table. Zakładka WebBrowser wykorzystana jest do opisu obiektu i pomocy. Program może współpracować z wszystkimi wyrobami APEK wyposażonymi w moduł LAN lub podłączonymi do komputera z wyjściem na internet. Program udostępnia pomiary w zaprogramowanych cyklach, miesięcznym, tygodniowym lub dniowym, bezpośrednio z serwera. Strona informacyjna projektowana dla każdego obiektu uwzględnia specyficzne potrzeby użytkownika. Wykorzystane w programie najnowsze technologie internetowe zapewniają prosty, szybki i niezawodny dostęp do pomiarów.
Pozostałe cechy programu prezentacji. 
 • Bardzo szybki transfer pomiarów z serwera..
 • Proste wyszukiwanie czasu i wartości pomiaru.
 • Wygodna edycja graficzna wykresu.
 • Tworzenie kopi pomiarów na lokalnym komputerze.
 • Zapis w plikach tekstowych.
 • Dostęp do dowolnej ilości obiektów z jednego programu.
 • Strona opisu obiektu zmieniana dynamicznie.
 • Możliwość edycji strony informacyjnej przez użytkownika.
    Zastosowanie:
 • Kontrola chłodni, lodówek.
 • Nadzór nad procesami technologicznymi.
 • Banki krwi.
 • Nadzór produkcji.
 • Monitorowanie klimatu w laboratoriach.
 • Magazyny farmaceutyczne.
 • Nadzór nad dystrybucją mediów.
 • Badanie i testy długoterminowe.
 • Podzielniki kosztów c.o.,c.w. itp.