APEK

 
Produkty       Strona Pomocy Technicznej        Strona główna


  
Wielowejściowe systemy pomiarowe typ AV32.


  • Pomiary dynamiczne: budownictwo, przemysł, nauka.
  • Pomiary statyczne: budownictwo, przemysł, nauka.
  • Testy: nauka, medycyna, inżynieria lotnictwa, inżynieria rolnictwa, budownictwo.


AV32DA37U32/16/08
Moduł jest 32 wejściowym systemem pomiaru napięć. Konstrukcja umożliwia elastyczne włączanie, wyłączanie wejść pomiarowych. Współpracuje z modułami filtrów i przetworników typ AV32Axxx w celu kondycjonowania sygnału oraz z modułami AV32Dxx dla zwiększenia ilości wejść pomiarowych. Maksymalna częstość próbkowania uzależniona od ilości włączonych wejść: 5kHz dla 1kanału do 400Hz dla 32kanałów. Ulotka w formacie pdf Ulotka w formacie PDF


AV32DA37TU16
Moduł posiada 16 wejść analogowych oraz 16 zsynchronizowanych wyjść prądowych. Przeznaczony jest do pomiaru temperatury czujnikami oporowymi typu PT100, PT500, PT1000. Współpracuje z modułami AV32Dxx dla zwiększenia ilości wejść pomiarowych oraz może współpracować z modułami filtrów i przetworników typ AV32Axxx w celu kondycjonowania sygnału. Ulotka w formacie pdf Ulotka w formacie PDF


AV32AA37F9
Moduł jest 9 wejściowym górno-zaporowym pięcio-polowym (dostępna opcja siedmio-polow'a) filtrmem Butterworth (dostępna opcja Bessel'a). Konstrukcja umożliwia łączenie szeregowe filtrów dla poprawy tłumienia. Moduł znajduje zastosowanie jako filtr antyaliazyjny w pomiarach cyfrowych. Wejście przystosowane jest do bzpośredniego podłączenia czujników pomiarowych np. akcelerometrów MA21 MA12. Współpracuje z modułami AV32DDA37. Częstotliwości graniczne filtrów ustawiana w programie APEK AssistAV w granicach od 1Hz do 5KHz .
Ulotka w formacie pdf Ulotka w formacie PDF 120kB


AV32AA37.F05.M8
Moduł jest 5 kanałowym górno-zaporowym pięcio-polowym filtrmem Butterworth. Konstrukcja umożliwia łączenie szeregowe filtrów dla poprawy tłumienia. Moduł znajduje zastosowanie jako filtr antyaliazyjny w pomiarach cyfrowych. Wejście przystosowane jest do podłączenia akcelerometrów MA21 MA12 dla wszystkich zakresów. Współpracuje z modułami AV32DDA37. Częstotliwości graniczne filtrów: 30Hz, 40Hz, 80Hz, 150Hz, 450Hz. Ulotka w formacie pdf Ulotka w formacie PDFOstatnia modyfikacja 30-09-2011
  Idź do początku