APEK

Przegląd wyrobów        Produkty     Producent wentylatorów

REGULATOR PRACY WENTYLATORA TYP UR113 / GRZAŁKI UR113R (Obudowa IP66)

Ulotka w formacie *.pdf, 190KB  Regulatory  UR113 przeznaczone są do współpracy  z 
przyrządami trójfazowymi i jednofazowymi o łącznej mocy 
nie większej niż 0.8kW na jedną  fazę.
 Regulator UR113 włącza  (lub wyłącza) wentylator w za- leżności  od  tego, czy temperatura  w  pomieszczeniu jest większa  (czy mniejsza) od wartości ustawionej pokrętłem regulatora.
 Regulator UR113R  wyłącza  (lub włącza)  grzałkę w  za-
leżności  od  tego, czy temperatura  w  pomieszczeniu jest większa  (czy mniejsza) od  wartości ustawionej pokrętłem regulatora.
Zastosowanie:
-Regulacja temperatury w pom- ieszczeniach gospodarczych tj. kurniki, chlewnie, szklarnie itp.
-Regulacja temperatury w serwerowniach, centralach telefonicznych, stacjach przekaźnikowych itp.
    DANE TECHNICZNE:
Napięcie zasilające: 220V 50Hz (faza zasilająca oznaczona kropką).
Max moc sterowana:   -zalecana 0.8kW na fazę (2.4 kW na silnik trójfazowy).
                                   -dopuszczalna 1.2kW na fazę (3.6kW silnik trójfazowy).
                                   Dla silników jednofazowych przy zmostkowaniu wszystkich
                                                trzech faz, dopuszczalna moc 2 kW.
Zakres regulacji temperatury: od 0°C do +40°C. Histereza temperatury: od +0.25°C.
Temperatura pracy: od -5°C do +45°C.
Temperatura przechowywania: od -45°C do +55°C.
Wymiary: 168x110x63mm.
Masa: ok.400g.

Na indywidualne zamówienie inne zakresy regulacji temperatury.


REGULATOR PRACY WENTYLATORA TYP UR011

Uwaga! Nieprodukowany. Zostały pojedyncze sztuki
Ulotka w formacie *.pdf, 110KB  Regulator UR 011 przeznaczony jest do współpracy z wentylatorami jednofazowymi o mocy nie większej niż 0.05kW . Nie wymaga podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury. Przystosowany jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych Zastosowanie:

-Regulacja temperatury w kontenerach, małych centralach telefonicznych, stacjach przekaźnikowych itp.
    DANE TECHNICZNE:
Napięcie zasilające:    230V/50Hz .
Max moc sterowana:    0.5kW
Zakres regulacji temperatury:   podać w zamówieniu. (jeżeli nie podano ustawiany na +30°C)
Zakres histerezy temperaturowej:    od 0 .25 °C do 2.5 °C.(standardowo na +/-0.5°C).
Temperatura pracy:    od 0 °C do + 45 °C.
Wymiary:    100 x 55 x 43 mm.
Masa:     ok. 150g.

 REGULATOR PRACY WENTYLATORA TYP UR103M I REGULATOR PRACY GRZAłKI TYP UR103MR(obudowa IP65 )

Uwaga! Nieprodukowany. Patrz nowy UR113
 
Regulatory  UR103M  i UR103MR  przeznaczone są do współ-
pracy  z  przyrządami trójfazowymi i jednofazowymi o
łącznej mocy nie większej niż 0.8 kW  na jedną  fazę.
 Regulator UR103M włącza  (lub wyłącza) wentylator w za-
leżności  od  tego, czy temperatura  w  pomieszczeniu
jest większa  (czy mniejsza) od wartości ustawionej
pokrętłem regulatora.
 Regulator UR103MR  wyłącza  (lub włącza)  grzałkę w  za-
leżności  od  tego, czy temperatura  w  pomieszczeniu
jest większa  (czy mniejsza) od  wartości ustawionej
pokrętłem regulatora.
DANE TECHNICZNE:
Napięcie zasilające: 220V 50Hz (faza zasilająca oznaczona kropką).
Max moc sterowana: 0.8kW na fazę (2.4 kW na silnik trójfazowy).
Zakres regulacji temperatury: od 0oC do +40oC. Zakres histerezy temperaturowej: od +0.25oC do + 2.5oC.
Temperatura pracy: od 0oC do +45oC.
Wymiary: 225x90x95mm.
Masa: ok.500g.
Inne zakresy temperaturowe: na indywidualne zamówienie