APEK

 

ARCHIWUM:
Wielokanałowe systemy pomiarowe: Przegląd wyrobów (ARCHIWUM) 
Przegląd wyrobów
Monitorowanie: środowiska, procesów termicznych, technologicznych, parametrów maszyn. 
                          Do systemów monitorowania polecamy poniższe wyroby: 
Oprogramowanie 
Dla Windows:  
APEK Operator,  
APEK Prezenter,  
.APEK Użytkownik 
 
Dla DOS:  
al.com
 Interfejsy serii AL154DA.... 
- Wewnętrzna pamięć.  
- Wielokanałowe wejścia. 
- Akumulatorowe zasilanie. 
- Współpraca z komputerem, modemem, drukarką. 

 
Zobacz również  AL154RE03

Przystawki przyłączeniowe:  
 
PP02   - max.24 czujniki. 
PP032 - max.32 czujniki. 
PU08  - max.8 czujniki. 
    +zasilacz sieciowy. 

Zobacz typy wejść systemów AL154

Czujniki: więcej>>  
wilgotność, temperatura, przepływ, ciśnienie.  
 
Czujniki serii KT... 
 Zobacz przykład monitorowania systemem AL154DA24.XX

Wielokanałowe zestawy pomiarowe M1AL154
Wielokanałowe zestawy pomiarowe wykonujemy w wersjach laboratoryjnych i przenośnych, odpornych na zapylenie i zewnętrzne warunki klimatyczne.  Praktycznie dowolna ilość wejść pomiarowych. Mieszanie wejść. Specjalistyczne oprogramowanie.
  Zastosowanie:
 • Prace badawcze i naukowe.
 • Pomiary.
 
 

Zestawy pomiarowe M4AL154
  Uniwersalne zestawy pomiarowe cechuje: wysoka dokładność pomiarów,
zwarta konstrukcja, uniwersalne wejścia pomiarowe, możliwość regulacji.
Współpracują z różnymi programami komputerowymi.
  Zastosowanie:
 • Nadzór produkcji.
 • Kontrola jakości.
 • Prace badawcze i naukowe.
 • Pomiary i regulacja.

Wzmacniacz pomiarowy AL154IA03
AL154IA03 jest wysokiej jakości modułowym wzmacniaczem pomiarowym.
Od 1 do 4 galwanicznie izolowanych modułów pomiarowych.
Zakresy pomiarowe 5mV,50mV,500mV,5V;
Prąd wyjściowy 0-5mA/0-50mA;
Napięcie wyjściowe +/-10V;
Zastosowanie:
Kalibracja, standaryzacja czujników pomiarowych.
Bardzo dokładne pomiary wielkości fizycznych.
Dokładne pomiary sygnałów o dużym poziomie szumów.
 
 
   

Multiplekser analogowy AL154RX02
Zastosowanie: 
- Wielokanałowe pomiary  
  ciśnień, temperatur itp.  
- Monitorowanie.  
- Wielokanałowe systemy  
  akwizycji danych.
Ogólna charakterystyka: 
Ustawiane:  
- ilość kanałów od 1 do 128.  
- częstość próbkowania od 2ms  
  (dla 128 kanałów od 200ms)  
- czas rejestracji  
Dostępne wejścia analogowe:  
 prądowe,napięciowe, czujnikowe. 
Opcjonalnie wbudowana pamięć.
Multiplekser  zapisuje bezpośrednio
pomierzone dane do plików. 
 
Współpracuje z programem  
APEK Multiplekser RX 
dla WINDOWS. 

Kontroler temperatury  AL154UK07
- Prosty montaż 
- Prosta obsługa 
- wejścia do wyboru:  PT100, PT500, PT1000, Termopary, KT
  Zastosowanie 
  -Kontrola temperatury w centralach telefonicznych, serwerowniach, pomieszczeniach gospodarczych. 
  -Nadzór procesów technologicznych np. malarnie proszkowe.
 Monitorowanie parametrów sieci energetycznych niskiego napięcia. 
 
 
 Koncentrator PLUM3
Kompleksowa kontrola rozdzielni niskiego napięcia tzn. pomiar:  
napięcia, prądu, kosinusa dla 3 faz.  
Oprogramowanie dla Windows.  
Wykresy, Raporty, Archiwum.  


Specjalistyczne przyrządy i systemy pomiarowe 

 System do pomiaru promieniowania jonizującego 
Miernik radiometryczny typ. A1MP04 SARI 
-Współpraca jednocześnie z dwiema sondami. 
-Dwa niezależne ustawiane programowo kanały zasilania wysokiego napięcia. 
-Programowanie z klawiatury lub komputera. 
-Selektywny wybór pierwiastków  radioaktywnych.
Oprogramowanie: 
Windows: (WIN9x/NT/2000/XP)  
APEK SariEx 
-Automatyzacja pomiarów. 
-Definiowanie cyklu pomiarowego przez użytkownika. 
-Automatyczne przenoszenie wyników ('on line') do szablonów MS_Excela.
Zastosowanie 
-Pomiary skażeń promieniotwórczych żywności i elementów środowiska. 
-Pomiary rozpadu izotopów w medycynie 
-Porównanie z wzorcem 

  

 System rejestracji i rozliczania centralnego ogrzewania, wody itp. w budownictwie wielorodzinnym. 
Podzielnik kosztów typ. AL154LI66 
-Miesięczne raporty rozliczeniowe. 
-Bieżące stany wodomierzy, przyrosty. 
-Współpraca z komputerem, modemem.
Zastosowanie 
-Rozliczanie indywidualne c.o. oraz ciepłej i zimnej wody. 
-Rozliczanie gazu energii elektrycznej itp.
Miernik przesunięcia czujników indukcyjnych. 
Miernik typ AL154DN02 
-Szeroki zakres pomiarów. 
-1, 2, 3 wejścia pomiarowe. 
-Ustawiane indywidualne  
charakterystyki.
Zastosowanie 
-Kontrola jakości. 
-Badania wytrzymałościowe. 
-Zużycie elementów mechanicznych. 
- Skanery mechaniczne.
Przykładowy przebieg [mikrometr]

  

 System pomiaru powierzchni w galwanotechnice DIM40 
Szczególnie przydatny w powlekaniu powierzchni metalami szlachetnymi.  
-Poprawa jakości pokryć galwanotechnicznych.  
-Oszczędność materiału.
Obszar zastosowań to:  
jubilerstwo, zegarki, złącza w elektronice, mechanika precyzyjna, przyrządy medyczne i optyczne.

  

Wielokanałowy system do pomiaru ciśnienia. 
Miernik  Nowy AV32R2P32 
- Zakresy pomiarowe od 10mbar do 16barów. 
-Od 2 do 128 kanałów. 
-Szeroki zakres programowania częstości pomiarów.
     Zastosowanie 
-Pomiary przepływu w lotnictwie, przemyśle samochodowym. 
-Pomiary w technice  
wentylacyjnej. 
-Pomiary poziomu cieczy.
Systemy do badań właściwości mechanicznych materiałów. 
Szybki interfejs pomiarowy 
(rejestrator) typ.AL154RE03 
-wewnętrzna pamięć. 
-od 1 do 16 kanałów. 
 
Zobacz też  AL154OS04
Zastosowanie: 
-Pomiary w przemyśle lotniczym, samochodowym, kolejnictwie, 
maszyny robocze, budowlane.... 
-Pomiary drgań, rezonansów. 
-Pomiary udarów, "Drop test" (czujnik przyspieszeń do 5G). 
-Pomiary odporności mechanicznej opakowań.  
-Oprogramowanie dla WIN9x,2000,NT 
Badanie wytrzymałości  
materiałów na: 
-Ścinanie 
-Skręcanie 
-Zrywanie 
-Zginanie 
Oprogramowanie pod WINDOWS 
Możliwość dołączenia: 
-kamery CCD 
-komory klimatycznej.
Regulator laboratoryjny.                                  Termometr laboratoryjny. 
Regulator  typ AL154UR02 
-Szeroki zakres pomiarów. 
-1 lub 2  tory sterujące. 
-4 dodatkowe kanały pomiarowe. 
Zastosowanie: 
-Regulacja temperatury. 
-Badania naukowe. 
-Aparatura laboratoryjna.
Termometr typ  AL154TM01 
termometr typ  AL154TM02 
-Czujniki pomiarowe: PT, termopary, półprzewodnikowe. 
- Wewnętrzna pamięć.  
- Wielokanałowe wejścia. 
- Akumulatorowe zasilanie. 
- Współpraca z komputerem. 
Zastosowanie: 
-Monitorowanie temperatury. 
-Badania naukowe. 
-Wzorce temperatury.


Czujniki pomiarowe.
Komplet czujników typ. xxxx.TRdo pomiarów w napędach hydraulicznych:
Zastosowanie: Pomiary mocy, ciśnienia, temperatury w ciągnikach, maszynach budowlanych w kombajnach i maszynach rolniczych,  itd.

 Kontakt | Mapa serwisu | Idź na początek | Copyright  by APEK. Wszelkie prawa zastrzeżone