APEK

       Strona główna
Modułowy System Pomiarowy typ AL154M1

Miernik M1AG02 jest precyzyjnym wielokanałowym systemem
pomiarowym. Modułowa budowa miernika umożliwia tworzenie
zestawów dokładnie pod potrzeby klienta.
  Zastosowanie
 • Precyzyjne pomiary.
 • Laboratoryjne systemy pomiarowe.
 • Systemy kontroli jakości.
 • Systemy nadzoru produkcji.
 • Prosta obsługa.
 • Wewnętrzna pamięć.
 • Możliwość pracy z wewnętrznym akumulatorem.
 • Komunikacja: USB,RS232/RS422,LAN.
 • Możliwość współpracy bezpośrednio z drukarką (RS232).
 • Dostępne wymiary LxHxD:
  170x91x123, 235x91x123, 285x91x123.
 • Współpraca z programami: 
  APEK Użytkownik oraz APEK DIM04 >>Ulotka w formacie PDF (330kB)
Moduł pomiaru pH i temperatury.
AL154M1 z modułem PTPH jest precyzyjnym wieloka-
nałowym  miernikiem  pomiaru pH  i temperatury.
Miernik może znaleźć zastosowanie do rutynowych
pomiarów jak i do ciągłego monitorowania.

Zakres pomiaru pH: 
Zakres pomiaru temperatury: 
Dokładność pomiaru pH: 
Dokładność pom.temperatury:
Ilość torów pomiarowych: 
 0 - 14
 0 - 70°C;
 <0,05 pH+błąd czujnika;
 <0,05°C+błąd czujnika;
 od 1 do 8
 
Wejścia pH i temperatury.

Moduł pomiaru ciśnienia.
AL154M1 z modułem PL4P służy do pomiarów
ciśnień, przepływów oraz ciśnienia atmosferycznego.

Zakres pomiaru ciśnień: 
Dokładność pomiaru: 
Ilość torów pomiarowych: 
Częstość pomiaru: 
 od +/-200Pa do +/-2MPa.
 0.1% / 0.25% / 0.5% FS.
 n x 4, max. 512 kanałów.
 od 0.5ms do kilku godz.


 
Wejścia czujników ciśnień.

Moduły pomiaru temperatur.
Zwarta konstrukcja wejść umożliwia podłaczenie
praktycznie dowolnej ilości czujników temperatury.

Typ czujników pomiarowych: 
Ilość torów pomiarowych: 
Dokładność pomiaru: 
Częstość pomiaru: 
 Termopary, Pt100, Pt500;
 48, 64, 96, 128,...;
 < 0,05 °C + błąd czujnika;
 Od 1ms do 24godz.

  Podłączenia 128 wejść temperatury.


 
Mieszanie wejść.
Mieszanie wejść.
Unikatowa konstrukcja miernika umożliwia współpracę
czujników o różnych rodzajach i wielkościach sygnałów.

Wejście czujnika przesunięć: 
Wejścia termoparowe: 
Wejście cyfrowe: 
 +/-50mm;
 6 wejść typu "K"
 8 kanałów, temperatura+wilgotność.